Zestawy zadań Powrót do Szkoła Podstawowa

VI Klasa

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych Ułamek zwykły to wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b jest różne od zera, a – to licznik b – to mianownik     Ciekawostka Współczesny sposób zapisu...

czytaj więcej

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100. Jeden procent (1%) to setna część całości $$1%=1/{100}=0,01$$.   Uwaga 100% = 1...

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną. Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,.....

czytaj więcej

Elementy algebry

  Ciekawostka Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w ciągu wieków. Początkowo algebra zajmowała się rozwiązywaniem równań. Odkąd symbole literowe pojawiły się w...

czytaj więcej

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą równanie . Litera występująca w równaniu to niewiadoma . Wyrażenie występujące po lewej stronie znaku...

czytaj więcej

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do dwóch identycznych podstaw. Każda ściana boczna graniastosłupa prostego jest prostokątem . Krawędzie boczne graniastosłupa...

czytaj więcej