Zestawy zadań Powrót do Szkoła Podstawowa

V Klasa

Liczby naturalne

Pojęcie liczby naturalnej Pojęcie liczby naturalnej pojawiło się w związku z liczeniem przedmiotów i ustalaniem kolejności. Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,... Zbiór wszystkich liczb naturalnych...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b jest różne od zera, nazywamy ułamkiem zwykłym .   Ciekawostka Współczesny...

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Wzajemne położenie prostych Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe . Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.   Proste prostopadłe –...

czytaj więcej

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000... Przykłady: $$1/{10}= 0,1$$ $$2/{100}= 0,02$$ $${15}/{100}= 0,15$$ $$3/{1000}= 0,003$$ $${25}/{10}= 2,5$$...

czytaj więcej

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100. Procent oznaczamy symbolem %. Słowo procent pochodzi od łacińskiego wyrażenia „pro centum” oznaczającego „na sto”....

czytaj więcej

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana figura. Inaczej mówiąc, pole powierzchni figury to ilość kwadratów jednostkowych pokrywających tę figurę. Pole figury oznaczamy symbolem P....

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną. Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,...

czytaj więcej

Graniastosłupy

Prostopadłościany i sześciany   Zobacz w programie GeoGebra   Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem . Każdy prostopadłościan ma...

czytaj więcej