Zestawy zadań Powrót do Liceum

Statystyka

Kombinatoryka - poziom rozszerzony

Średnia ważona, wariancja i odchylenie standardowe

Średnia ważona Średnia ważona różni się nieco od arytmetycznej. Oprócz samej sumy liczb do każdej z nich...

czytaj więcej

Kombinatoryka

Zadaniem tego działu jest nauczenie tzw. Kombinacji czyli łączenia kilku elementów lub zdarzeń w taki sposób, aby...

czytaj więcej

Prawdopodobieństwo

Rachunek prawdopodobieństwa jest rozwinięciem kombinatoryki, a dla nas tylko i wyłącznie odpowiednim jej użyciem....

czytaj więcej