Zestawy zadań Powrót do Liceum

Planimetria

Planimetria - poziom podstawowy

Czworokąt wpisany i opisany w okrąg

Planimetria jest działem matematyki, który wymaga chyba największej wyobraźni. Twierdzenia, które poznamy w tym...

czytaj więcej

Jednokładność

Jednokładność jest przekształceniem geometrycznym, które opisuje się symbolem $$J able k; O$$. Litera $$J$$...

czytaj więcej

Twierdzenie sinusów i cosinusów

Poznaliśmy już część związków trygonometrycznych, ale były one używane jedynie "na sucho" - bez odniesienia do...

czytaj więcej

Twierdzenie Talesa

Twierdzenia Talesa to tak naprawdę skorzystanie z podobieństwa pewnych trójkątów. Jeśli mamy sytuajcę...

czytaj więcej