Szkoła Podstawowa

IV klasa

Proste, odcinki i kąty

Wstęp Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt , prosta , półprosta i odcinek . Punkt – jest to jedno z...

czytaj więcej

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda...

czytaj więcej

System zapisywania liczb

Pozycyjny system dziesiątkowy System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:...

czytaj więcej

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią...

czytaj więcej
przejdź do IV klasy

V klasa

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100. Procent...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to...

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Wzajemne położenie prostych Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe ....

czytaj więcej
przejdź do V klasy

VI klasa

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do dwóch identycznych podstaw....

czytaj więcej

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100....

czytaj więcej

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych Ułamek zwykły to wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b...

czytaj więcej
przejdź do VI klasy