Szkoła Podstawowa

Wybierz klasę, a następnie interesujący Ciebie dział:

Pola figur

Pole powierzchni figury (pole figury) jest to miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę...

Działania na ułamkach zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych   Narzędzie do dodawania dwóch ułamków zwykłych   Dodawanie ułamków o...

Prostokąty i koła

Prostokąt Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Sąsiednimi...

Własności liczb naturalnych

Wielokrotności Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd. Inaczej mówiąc,...

System zapisywania liczb

Pozycyjny system dziesiątkowy System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co...

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium....

Działania pisemne

Dodawanie pisemne   Jak wykonywać dodawanie pisemne : Zapisujemy dwie lub więcej liczb, jedna pod...

Działania na ułamkach dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do...

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100,...

Ułamki zwykłe

Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Powyższy ułamek czytamy: „trzy piąte”....

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom...

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt , prosta , półprosta i odcinek . Punkt – jest to...

Liczby naturalne

Pojęcie liczby naturalnej Pojęcie liczby naturalnej pojawiło się w związku z liczeniem przedmiotów i...

Graniastosłupy

Prostopadłościany i sześciany Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi. Wszystkie...

Liczby całkowite

Liczby ujemne Liczby naturalne to 1, 2, 3, 4...itd. Często również za liczbę naturalną uznaje się 0. Liczby...

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w danej jednostce opisująca jak dużą powierzchnię ma figura.  Podstawowe...

Procenty

Procent jako ułamek Procent (symbol %) można przedstawić, jako ułamek mający w liczniku daną liczbę (dany...

Ułamki dziesiętne

Zapisywanie ułamka dziesiętnego Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, 10000 itd. to ułamki dziesiętne . Przy...

Figury na płaszczyźnie

Proste prostopadłe i równoległe Dwie proste mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe....

Ułamki zwykłe

Ułamki i liczby mieszane Gdy chcemy przedstawić dzielenie dwóch liczb w sposób graficzny, to korzystamy z...

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup , którego krawędzie boczne są prostopadłe do płaszczyzny podstaw,...

Równania

Dwa wyrażenia, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą równanie . Litera...

Elementy algebry

Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia, w których występują litery i liczby to wyrażenia algebraiczne ....

Liczby całkowite

Liczby ujemne Liczby ujemne to wszystkie liczby mniejsze od zera. Przed liczbą ujemną występuje znak „-”....

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) można przedstawić, jako ułamek o mianowniku 100. Zamiana...

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych Przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków zwykłych o tych samych...

Sprawdzian po 6. klasie

// jakias sonda

Partnerzy:

Matma4u.pl Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście Egzaminy.edu.pl windu.org