Wybierz klasę, a następnie interesujący Ciebie dział:

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom...

System zapisywania liczb

Pozycyjny system dziesiątkowy System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co...

Działania pisemne

Dodawanie pisemne Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne : Składniki zapisujemy jeden pod...

Własności liczb naturalnych

Wielokrotności Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd. Inaczej mówiąc,...

Proste, odcinki i kąty

Wstęp Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt , prosta , półprosta i odcinek . Punkt...

Prostokąty i koła

Prostokąt Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Sąsiednimi...

Ułamki zwykłe

Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Powyższy ułamek czytamy: „trzy piąte”....

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100,...

Działania na ułamkach dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do...

Działania na ułamkach zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a...

Pola figur

Pole powierzchni figury (pole figury) jest to miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę...

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium....

Liczby naturalne

Pojęcie liczby naturalnej Pojęcie liczby naturalnej pojawiło się w związku z liczeniem przedmiotów i...

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci...

Figury na płaszczyźnie

Wzajemne położenie prostych Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub...

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100,...

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o...

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana figura. Inaczej mówiąc,...

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest...

Graniastosłupy

Prostopadłościany i sześciany   Zobacz w programie GeoGebra   Prostopadłościan to figura przestrzenna,...

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych Ułamek zwykły to wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby...

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to...

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest...

Elementy algebry

  Ciekawostka Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego...

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem...

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do dwóch...

Rozwiń

Pomoc on-line

Jeśli masz jakikolwiek problem z obsługą usług dostępnych na naszej stronie utworzyliśmy pomoc on-line. Poprzez poniższy adres e-mail można zgłaszać błędy na stronie, propozycje dodatkowych zadań, a także zapytać o szczgóły rozwiązania. Zachęcamy również do skorzystania z czatu z naszym konsultantem.


kontakt@kochammatematyke.pl

Otwórz czat on-line