Szkoła Podstawowa

Wybierz klasę, a następnie interesujący Ciebie dział:

Pola figur

Pole powierzchni figury (pole figury) jest to miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę...

Działania na ułamkach zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych   Narzędzie do dodawania dwóch ułamków zwykłych   Dodawanie ułamków o...

Prostokąty i koła

Prostokąt Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Sąsiednimi...

Własności liczb naturalnych

Wielokrotności Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd. Inaczej mówiąc,...

System zapisywania liczb

Pozycyjny system dziesiątkowy System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co...

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium....

Działania pisemne

Dodawanie pisemne   Jak wykonywać dodawanie pisemne : Zapisujemy dwie lub więcej liczb, jedna pod...

Działania na ułamkach dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do...

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100,...

Ułamki zwykłe

Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Powyższy ułamek czytamy: „trzy piąte”....

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom...

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt , prosta , półprosta i odcinek . Punkt – jest to...

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o...

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana figura. Inaczej mówiąc,...

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest...

Graniastosłupy

Prostopadłościany i sześciany   Zobacz w programie GeoGebra   Prostopadłościan to figura przestrzenna,...

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100,...

Figury na płaszczyźnie

Wzajemne położenie prostych Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub...

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci...

Liczby naturalne

Pojęcie liczby naturalnej Pojęcie liczby naturalnej pojawiło się w związku z liczeniem przedmiotów i...

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do dwóch...

Równania

Dwa wyrażenia, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą równanie . Litera...

Elementy algebry

Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia, w których występują litery i liczby to wyrażenia algebraiczne ....

Liczby całkowite

Liczby ujemne Liczby ujemne to wszystkie liczby mniejsze od zera. Przed liczbą ujemną występuje znak „-”....

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) można przedstawić, jako ułamek o mianowniku 100. Zamiana...

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych Przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków zwykłych o tych samych...

Sprawdzian po 6. klasie

// jakias sonda

Partnerzy:

Matma4u.pl Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście Egzaminy.edu.pl windu.org