Przygotowanie do konkursów

Gimnazjum

I klasa

Symetrie

Symetrie względem prostej   Symetria względem prostej to inaczej odbicie lustrzane względem prostej. Gdy mówimy, że dwie...

czytaj więcej

Procenty

Słowo procent (symbol %) pochodzi od łacińskiego wyrażenia pro centum oznaczającego na sto. Można więc powiedzieć że procent to nic...

czytaj więcej

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne - wyrażenia, w których obok liczb i znaków występują także litery. Służą do przedstawienia ogólnych wzorów ,...

czytaj więcej

Proporcjonalność

Proporcje   Proporcja to równość dwóch ułamków czyli równość dwóch ilorazów. Wyrazy skrajne to w pierwszym ułamku licznik, a...

czytaj więcej
przejdź do I klasy

II klasa

Graniastosłupy

Najprostszą grupą figur przestrzennych są graniastosłupy. Graniastosłup składa się z dwóch podstaw, czyli dwóch równoległych i...

czytaj więcej

Ostrosłupy

Ostrosłup składa się z jednej podstawy w kształcie wielokąta oraz ścian bocznych, których krawędzie wychodząca z wierzchołków podstawy...

czytaj więcej

Pierwiastki

Pierwiastek to odwrotność potęgi. Pierwiastek może być różnych stopni. Pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) oraz sześcienny...

czytaj więcej

Długość okręgu i pole koła

Długość okręgu   Długość okręgu to nic innego jak obwód okręgu. wzór na długość okręgu („l”): $$l=2πr$$ , gdzie r...

czytaj więcej
przejdź do II klasy

III klasa

Funkcje

Za pomocą funkcji opisujemy jakąś zależność między dwoma zbiorami, np. X i Y. Funkcję możemy opisać słownie, przedstawić za pomocą...

czytaj więcej

Bryły

Graniastosłupy   Graniastosłup składa się z dwóch równoległych do siebie podstaw oraz ścian bocznych w kształcie...

czytaj więcej

Figury podobne

Podobieństwo figur   Gdy dwie figury, o takich samych kształtach, różnią się tylko i wyłącznie wielkością to mówimy, że to...

czytaj więcej

Prawdopodobieństwo

Zdarzenia losowe   Ze zdarzeniami losowymi mamy do czynienia na co dzień. Rzut monetą, wygrana na loterii czy numer...

czytaj więcej
przejdź do III klasy