Zestawy zadań Powrót do Szkoła Podstawowa

IV Klasa

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich  dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie....

czytaj więcej

System zapisywania liczb

Pozycyjny system dziesiątkowy System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza: pozycyjny , ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca...

czytaj więcej

Działania pisemne

Dodawanie pisemne Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne : Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb...

czytaj więcej

Własności liczb naturalnych

Wielokrotności Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd. Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ... Przykłady : wielokrotnością liczby 4 jest: 4,...

czytaj więcej

Proste, odcinki i kąty

Wstęp Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt , prosta , półprosta i odcinek . Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako...

czytaj więcej

Prostokąty i koła

Prostokąt Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe . Przeciwległymi...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Powyższy ułamek czytamy: „trzy piąte”. Ogólnie wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b jest różne od zera, nazywamy ułamkiem zwykłym ....

czytaj więcej

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000... Przykłady: $$1/{10}= 0,1$$ $$2/{100}= 0,02$$ $${15}/{100}= 0,15$$ $$3/{1000}= 0,003$$ $${25}/{10}= 2,5$$...

czytaj więcej

Działania na ułamkach dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych: Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą...

czytaj więcej

Działania na ułamkach zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian. Przykład: $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$   Uwaga Gdy w wyniku dodania ułamków...

czytaj więcej

Pola figur

Pole powierzchni figury (pole figury) jest to miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę charakteryzującą jej rozmiar. Inaczej mówiąc pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana...

czytaj więcej

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem . Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2...

czytaj więcej