Zestawy zadań Powrót do Gimnazjum

III Klasa

Funkcje

Za pomocą funkcji opisujemy jakąś zależność między dwoma zbiorami, np. X i Y. Funkcję możemy opisać słownie, przedstawić za pomocą tabelki, wykresu, wzoru lub grafu . Funkcja przyporządkowuje każdemu elementowi zbioru X jakiś jeden element...

czytaj więcej

Liczby i wyrażenia algebraiczne

System dziesiątkowy   System dziesiątkowy to system, w którym do napisania danej liczby użyjemy cyfr od 0 do 9. Liczby mogą być całkowite, mogą mieć rozwinięcie dziesiętne lub mogą być zapisane w postaci notacji wykładniczej ....

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Trójkąty   Oto kilka najważniejszych własności i wzorów, które powinieneś zapamiętać. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°. Każdy bok trójkąta ma długość mniejszą od sumy długości dwóch pozostałych. W...

czytaj więcej

Figury podobne

Podobieństwo figur   Gdy dwie figury, o takich samych kształtach, różnią się tylko i wyłącznie wielkością to mówimy, że to figury podobne . Przykład: Stosunek, w jakim różnią się odpowiednie boki figury nazywamy skalą...

czytaj więcej

Bryły

Graniastosłupy   Graniastosłup składa się z dwóch równoległych do siebie podstaw oraz ścian bocznych w kształcie równoległoboków.   Zobacz w programie GeoGebra   ​ Graniastosłupy dzielimy na graniastosłupy  proste, pochyłe...

czytaj więcej

Matematyka w zastosowaniach

Zamiana jednostek   Jednostki długości : $$1 cm=10 mm $$ $$1 m =100 cm=1000 mm $$ $$1 km=1000 m=100000 cm=1000000 mm $$ Jednostki pola : $$ 1 {cm}^2=100 {mm}^2 $$ $$ 1 m^2=10000 {cm}^2=100000 {mm}^2 $$ $$ 1...

czytaj więcej

Prawdopodobieństwo

Zdarzenia losowe   Ze zdarzeniami losowymi mamy do czynienia na co dzień. Rzut monetą, wygrana na loterii czy numer nadjeżdżającego autobusu to tylko kilka z nich. W zdarzeniach losowych prawdopodobieństwo nastąpienia sytuacji która...

czytaj więcej