Zestawy zadań Powrót do Gimnazjum

II Klasa

Potęgi

Potęga o wykładniku naturalnym Potęga to wielokrotne pomnożenie tej samej liczby przez siebie samą. $$a^n$$ -> a to podstawa potęgi, a n to wykładnik potęgi. Powyższa potęga oznacza, że dokonamy mnożenie czynnika a, n razy....

czytaj więcej

Pierwiastki

Pierwiastek to odwrotność potęgi. Pierwiastek może być różnych stopni. Pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) oraz sześcienny (trzeciego stopnia) to dwa pierwiastki, którymi się zajmiemy. Liczbę, z której wyznaczamy pierwiastek nazywamy...

czytaj więcej

Długość okręgu i pole koła

Długość okręgu   Długość okręgu to nic innego jak obwód okręgu. wzór na długość okręgu („l”): $$l=2πr$$ , gdzie r oznacza długość promienia okręgu przykład: dla $$r=5cm$$, $$l=2π×5=10π$$ $$cm^2$$   Liczba π (pi),...

czytaj więcej

Wyrażenia algebraiczne

Jednomiany i sumy algebraiczne   Przypomnienie z pierwszej klasy. Wyrażenia algebraiczne to takie wyrażenia, w których oprócz liczb i znaków występują również litery. W wyrażeniach algebraicznych poszczególne elementy, czyli...

czytaj więcej

Układy równań

Układ równań to dwa (lub więcej) połączone równania, w których występują dwie (lub więcej) niewiadome . Służą do rozwiązania bardziej skomplikowanych zadań lub problemów matematycznych. Liczby spełniające układ równań to rozwiązanie układu...

czytaj więcej

Trójkąty prostokątne

Trójkąt prostokątny składa się z dwóch przyprostokątnych i jednej przeciwprostokątnej . Gdy znamy długość dwóch przyprostokątnych jesteśmy w stanie obliczyć długość przyprostokątnej. W takim przypadku korzystamy z Twierdzenia Pitagorasa ....

czytaj więcej

Wielokąty i okręgi

Okrąg opisany na trójkącie   Gdy mówimy, że okrąg jest opisany na trójkącie mamy na myśli sytuację, gdy wszystkie wierzchołki znajdują się na okręgu. Środek okręgu opisanego na trójkącie znajduje się na przecięciu symetralnych boków...

czytaj więcej

Graniastosłupy

Najprostszą grupą figur przestrzennych są graniastosłupy. Graniastosłup składa się z dwóch podstaw, czyli dwóch równoległych i przystających wielokątów oraz jednakowych wysokości wychodzących z każdego wierzchołka podstawy. W graniastosłupach...

czytaj więcej

Ostrosłupy

Ostrosłup składa się z jednej podstawy w kształcie wielokąta oraz ścian bocznych, których krawędzie wychodząca z wierzchołków podstawy i spotykających się w jednym punkcie. Punkt, w którym spotykają się krawędzie ścian bocznych, nazywamy...

czytaj więcej

Statystyka

Odczytywanie danych statystycznych   Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem i opracowywaniem różnego typu danych. Dane statystyczne są zbierane po przeprowadzeniu wielu badań dotyczących tego samego zjawiska wśród dużej liczby...

czytaj więcej