Zestawy zadań Powrót do Gimnazjum

I Klasa

Liczby

Liczby dzielą się na: Liczby naturalne Liczby całkowite Liczby wymierne Liczby niewymierne Liczby naturalne Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... . Zbiór wszystkich liczb...

czytaj więcej

Procenty

Słowo procent (symbol %) pochodzi od łacińskiego wyrażenia pro centum oznaczającego na sto. Można więc powiedzieć że procent to nic innego jak ułamek mający w liczniku daną liczbę ( dany procent ), a w mianowniku liczbę 100 . Przykłady:...

czytaj więcej

Figury geometryczne

​Proste i odcinki   Najprostszymi figurami geometrycznymi na płaszczyźnie są proste, półproste i odcinki . Prosta Półprosta Odcinek Gdy dwie proste przecinają się pod kątem prostym mówimy że to...

czytaj więcej

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne - wyrażenia, w których obok liczb i znaków występują także litery. Służą do przedstawienia ogólnych wzorów , zwrotów, twierdzeń oraz równań i nierówności. Przykłady wyrażeń algebraicznych: k-8 -> liczba o 8...

czytaj więcej

Proporcjonalność

Proporcje   Proporcja to równość dwóch ułamków czyli równość dwóch ilorazów. Wyrazy skrajne to w pierwszym ułamku licznik, a w drugim ułamku mianownik. Wyrazy środkowe to w pierwszym ułamku mianownik, a w drugim licznik....

czytaj więcej

Równania i nierówności

Równania służą do przedstawienia i rozwiązania zadania lub problemu matematycznego. Równanie ma ma formę równości dwóch wyrażeń algebraicznych , w którym dążymy do znalezienia liczb odpowiadającym odpowiednim literom. Litery te nazywamy...

czytaj więcej

Symetrie

Symetrie względem prostej   Symetria względem prostej to inaczej odbicie lustrzane względem prostej. Gdy mówimy, że dwie figury są względem siebie symetryczne wówczas od danego punktu jednej figury i punktu mu odpowiadającemu drugiej...

czytaj więcej