Zakończenie KonkursMatematyczny.com.pl

Zakończenie KonkursMatematyczny.com.pl 05/16/14

Egzamin gimnazjalny [arkusze + odpowiedzi]

Egzamin gimnazjalny [arkusze +...

Blisko 380 tys. uczniów klas trzecich gimnazjum napisało dziś egzamin gimnazjalny z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Prezentujemy arkusz oraz...

Próbny egzamin gimnazjalny

Próbny egzamin gimnazjalny

Prezentujemy zadania próbne przed egzaminem gimnazjalnym . Przygotowaliśmy zestaw 10 zadań - zamkniętych oraz otwartych - wraz z rozwiązaniami....

Szkoła podstawowa

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do dwóch identycznych podstaw. Każda ściana boczna graniastosłupa prostego jest prostokątem . Krawędzie boczne graniastosłupa prostego mają jednakową długość. Z...

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100. Procent oznaczamy symbolem %. Słowo procent pochodzi od łacińskiego wyrażenia „pro centum” oznaczającego „na sto”. Jeden procent (1%) to setna...

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana figura. Inaczej mówiąc, pole powierzchni figury to ilość kwadratów jednostkowych pokrywających tę figurę. Pole figury oznaczamy symbolem P. Jednostki pola służą do określenia...

pozostałe tematy

Gimnazjum

Prawdopodobieństwo

Zdarzenia losowe   Ze zdarzeniami losowymi mamy do czynienia na co dzień. Rzut monetą, wygrana na loterii czy numer nadjeżdżającego autobusu to tylko kilka z nich. W zdarzeniach losowych prawdopodobieństwo nastąpienia sytuacji która nas interesuję oblicza się...

Matematyka w zastosowaniach

Zamiana jednostek   Jednostki długości : $$1 cm=10 mm $$ $$1 m =100 cm=1000 mm $$ $$1 km=1000 m=100000 cm=1000000 mm $$ Jednostki pola : $$ 1 {cm}^2=100 {mm}^2 $$ $$ 1 m^2=10000 {cm}^2=100000 {mm}^2 $$ $$ 1 {km}^2=1000000 m^2=1×{10}^{10}...

Bryły

Graniastosłupy   Graniastosłup składa się z dwóch równoległych do siebie podstaw oraz ścian bocznych w kształcie równoległoboków.   Zobacz w programie GeoGebra   ​ Graniastosłupy dzielimy na graniastosłupy  proste, pochyłe oraz prawidłowe ....

pozostałe tematy

podstawowy rozszerzony Liceum

Prawdopodobieństwo

Rachunek prawdopodobieństwa jest rozwinięciem kombinatoryki, a dla nas tylko i wyłącznie odpowiednim jej użyciem. Wcześniej liczyliśmy wszystkie możliwe sytuacje, tutaj też będziemy je liczyć, ale oprócz tego wybierzemy z nich te, które spełniają jakiś warunek. Wcześniej: Policz na ile...

Kombinatoryka

Zadaniem tego działu jest nauczenie tzw. Kombinacji czyli łączenia kilku elementów lub zdarzeń w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie dostępne możliwości. Musimy więc przedstawić wszystkie ustawienia. Wypisanie: Metoda wypisanie polega na rozpisaniu wszystkich możliwych sytuacji i...

pozostałe tematy

Partnerzy:

Matma4u.pl Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście Egzaminy.edu.pl windu.org