Rozwiązania matur 2015

Rozwiązania matur 2015 05/16/15

Pogotowie maturalne

Pogotowie maturalne

Startujemy z pogotowiem maturalnym ! Problemy z zadaniem z matematyki tuż przed maturą? Wyślij zadanie na kontakt@kochammatematyke.pl ,...

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej...

Szkoła podstawowa

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich  dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dodawanie to działanie...

System zapisywania liczb

Pozycyjny system dziesiątkowy System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza: pozycyjny , ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,...

Działania pisemne

Dodawanie pisemne Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne : Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a...

pozostałe tematy

Gimnazjum

Funkcje

Za pomocą funkcji opisujemy jakąś zależność między dwoma zbiorami, np. X i Y. Funkcję możemy opisać słownie, przedstawić za pomocą tabelki, wykresu, wzoru lub grafu . Funkcja przyporządkowuje każdemu elementowi zbioru X jakiś jeden element zbioru Y. Opisując funkcję...

Potęgi

Potęga o wykładniku naturalnym Potęga to wielokrotne pomnożenie tej samej liczby przez siebie samą. $$a^n$$ -> a to podstawa potęgi, a n to wykładnik potęgi. Powyższa potęga oznacza, że dokonamy mnożenie czynnika a, n razy. $$a^n=a×a×a×a…$$ (n - liczba...

Liczby i wyrażenia algebraiczne

System dziesiątkowy   System dziesiątkowy to system, w którym do napisania danej liczby użyjemy cyfr od 0 do 9. Liczby mogą być całkowite, mogą mieć rozwinięcie dziesiętne lub mogą być zapisane w postaci notacji wykładniczej . Liczby całkowite...

pozostałe tematy

podstawowy rozszerzony Liceum

Liczby rzeczywiste

Podział liczb rzeczywistych   Liczby rzeczywiste dzielą się na: Naturalne : $$0, 1, 2, 3 ...$$ Całkowite (dodatnie oraz ujemne): $$... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ...$$ Wymierne : Liczby, które da się zapisać w postaci ułamka zwykłego dwóch liczb całkowitych np.: $$2/5$$,...

Arytmetyka liczb wymiernych

W tym dziale będziemy zajmować się dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem liczb. Główna trudność mogą sprawić działania na ułamkach czy liczbach ujemnych. Jak pamiętamy liczby wymierne to takie, które możemy przedstawić jako wynik dzielenia dwóch liczb całkowitych. Przykłady:...

pozostałe tematy
Rozwiń

Pomoc on-line

Jeśli masz jakikolwiek problem z obsługą usług dostępnych na naszej stronie utworzyliśmy pomoc on-line. Poprzez poniższy adres e-mail można zgłaszać błędy na stronie, propozycje dodatkowych zadań, a także zapytać o szczgóły rozwiązania. Zachęcamy również do skorzystania z czatu z naszym konsultantem.


kontakt@kochammatematyke.pl

Otwórz czat on-line